Primjer projekta iz Europskog socijalnog fonda

Search form

Primjer projekta iz Europskog socijalnog fonda

Projekt pod nazivom "Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju" pokrenut je s ciljem doprinosa održivom i učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj. Specifični cilj projekta je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni (i tripartitni) socijalni dijalog kroz uspostavu sustava praćenja i analize sadržaja kolektivnih ugovora, kao i unapređenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca. Projekt je pokrenut od strane njegovog nositelja - Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), a partneri u provedbi projekta su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te tri granska sindikta udružena u SSSH, Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS). 
U okviru projektnih aktivnosti, biti će izrađena baza kolektivnih ugovora, u koju će biti uneseno najmanje 300 kolektivnih ugovora čiji su potpisnici sindikati udruženi u SSSH i/ili poslodavci članovi HUP-a. Baza će omogućiti praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, te će predstavljati osnovu za ostale projektne aktivnosti, koje uključuju komparativnu analizu trendova u kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj i drugim zemljama članicama EU, izradu praktičnog priručnika za sudionike kolektivnog pregovaranja, edukaciju sindikalnih i poslodavačkih stručnjaka za ažuriranje i korištenje baze, tri bipartitne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju u sektorima turizma, graditeljstva i metalne industrije, te četiri regionalne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju za sindikalne povjerenike i predstavnike individualnih poslodavaca. Projekt će završiti finalnom konferencijom posvećenom kolektivnom pregovaranju. Izraditi će se i internetska stranica projekta, putem koje će se pristupati bazi kolektivnih ugovora, te na kojoj će biti javno dostupni svi ostali materijali izrađeni u sklopu projekta, kao i drugi prikupljeni materijali na temu kolektivnog pregovaranja. 
Ukupna je vrijednost projekta 110.996,45 eura, a 90% navedene vrijednosti bit će sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine.


Slika: Google Images