Prioriteti novog programa Europske unije - Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Search form

Prioriteti novog programa Europske unije - Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Europska komisija objavila je devet studija o trenutnom stanju i razvojnim potrebama TEN-T europske prometne mreže kojima je definirana vrijednost ulaganja u projekte iz ovog područja u vrijednosti od oko 700 milijardi eura do 2030. godine. Za svaki od koridora transeuropske prometne mreže (TEN-T), izrađena je detaljna studija i definirane su potrebne aktivnosti koje će do 2030. godine biti realizirane. Rezultati ovih istraživanja biti će uzeti u obzir prilikom odlučivanja o dodjeli sredstava na razini Europske unije pod okriljem programa "Instrument za povezivanje Europe (CEF)". Ovaj instrument predstavlja novi program Europske unije koji će u razdoblju od 2014. do 2020. godine biti usmjeren na podršku razvoju naprednih, održivih i visoko učinkovitih transeuropskih mreža u području energetike, telekomunikacija i transporta. Projekti koji će se instrumentom financirati namijenjeni su za privlačenje daljnjih investicija iz privatnog i javnog sektora. Ukupan proračun programa za sedmogodišnje razdoblje je oko 50 milijardi eura. 

Slika: Google Images