Priprema Europske unije za digitalno doba

Search form

Priprema Europske unije za digitalno doba

Digitalna revolucija i tehnologija mijenja svijet u kojem danas živimo. Građani još uvijek nemaju pristup određenim dobrima i uslugama,a internet tvrtke i start-up su ograničeni na ono što oni mogu ponuditi te tvrtke i vlade ne mogu iskoristiti digitalne alate. Stoga javlja se potreba za ustrojstvo digitalnog tržišta Europske unije.

To bi doprinijelo uklanjaju regulatornih barijera i spajanju postojećih 28 nacionalnih tržišta u jedinstveno tržište. Takvo tržište bi omogućilo godišnje gospodarstvu Europske unije 415.000.000.000 eura i stvaranje stotine tisuća novih radnih mjesta.
Informacije i komunikacijske tehnologije (ICT) je najvažniji pokretač inovacija i rasta na globalnoj razini. To potiče širenje inovacije, održivost i konkurentnosti gospodarstva, kao i socijalne uključenosti. 

U Europi, digitalna ekonomija je najbrže rastući sektor i njegov ogroman potencijal samo je djelomično iskorišten.
Digitalno Jedinstveno tržište (DSM) osigurava slobodno kretanje roba, ljudi, usluga i kapitala, dopuštajući pojedincima i tvrtkama jednostavan pristup internetu. Ovakva sloboda je moguća pod uvjeti fer konkurencije i visoke razine potrošača i zaštite osobnih podataka, bez obzira na nacionalnost ili mjesto prebivališta. 

To je razlog zašto ICT investicije su dio europskih strukturnih i investicije Fondova (ESF fondove), odnosno predstavljaju ključna područja ulaganja kako bi se poboljšao rast u regijama. Oko 21,4 miijarde eura iz fondova ESI je dostupano za ICT ulaganja u razdoblju 2014.-2020.godine. Najviše će se uložiti u internetsku robu i usluge, usluge i aplikacije e-vlada, pokretanje širokopojasnog interneta i za Digitalno gospodarstvo Europe. 

Slika: Google images