Priprema konferencije o budućnosti Europe

Search form

Priprema konferencije o budućnosti Europe

Europska komisija predstavila je svoje ideje za pripremu konferencije o budućnosti Europe, koja bi trebala početi na Dan Europe 9. svibnja 2020. i trajati dvije godine. Donesena Komunikacija doprinos je Komisije već intenzivnoj raspravi o konferenciji o budućnosti Europe, projektu koji je predsjednica Ursula von der Leyen najavila u svojim političkim smjernicama, a kojim se Europljanima želi dati veća uloga da lakše sudjeluju u odlučivanju o tome što Unija čini i kako služi svojim građanima.

Konferencija će se nadovezati na prethodna iskustva, kao što su dijalozi s građanima, pri čemu će uvesti i velik broj novih elemenata kako bi se povećao njihov doseg i građanima dodatno olakšalo oblikovanje budućeg djelovanja EU-a. Konferencija će omogućiti otvorenu, uključivu, transparentnu i strukturiranu raspravu s građanima iz različitih sredina i iz svih društvenih slojeva. Komisija se obvezuje da će poduzeti daljnje korake na temelju ishoda tih rasprava.

Komisija predlaže da se rasprave podijele na dva paralelna područja. U središtu prvog područja bili bi prioriteti EU-a i ciljevi koje bi Unija trebala nastojati ostvariti. U središtu drugog područja bile bi teme koje se izravno odnose na demokratske procese i institucionalna pitanja, prvenstveno na sustav glavnog kandidata i transnacionalne liste za izbore za Europski parlament.

Slika: Google Images