Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE pokreće informativnu kampanju za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Search form

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE pokreće informativnu kampanju za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna kampanja programa INTERREG EUROPE organizira se u svrhu objave prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Službeno odobrenje Programa čeka se od strane Europske komisije, a nakon odobrenja bit će raspisan prvi Poziv. Indikativan datum objave poziva je sredina lipnja 2015. godine. Također, objavljena je relevantna dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv (nacrt programskog paketa, programski priručnik, obrasci za prijavu).

Više o programu INTERREG EUROPE pogledajte na linku: http://www.europski-fondovi.eu/program/interreg-europe

Slika: Google Images