Program potpore strukturnim reformama EU-a postiže svoje ciljeve

Search form

Program potpore strukturnim reformama EU-a postiže svoje ciljeve

Komisija je danas usvojila izvješće o srednjoročnoj evaluaciji EU Programa podrške strukturnim reformama (SRSP). Cilj srednjoročne evaluacije je mjerenje dosadašnje izvedbe programa i izvlačenje pouka za moguće daljnje poboljšanje. Nalazi pokazuju da program u velikoj mjeri ispunjava svoje ciljeve, da se bavi potrebama država članica, da su projekti financirani u okviru SRSP-a općenito dobro osmišljeni i da ima jasnu dodanu vrijednost za EU. 

Povjerenica za koheziju i reforme, Elisa Ferreira, komentirala je: „Dobro osmišljene reforme održavaju naša gospodarstva konkurentnim i poboljšavaju kvalitetu naših javnih usluga. Program potpore strukturnim reformama učinkovito pomaže svim državama članicama EU-a u provođenju tih reformi. Države članice to cijene zbog njegove fleksibilnosti, jednostavne provedbe i nepostojanja zahtjeva za sufinanciranjem. Komisija je spremna nastaviti ih podržavati u budućnosti."

Evaluacija je obuhvatila preko 300 projekata potpore reformama u 24 države članice, uključujući projekte u području javne uprave, rasta i poslovnog okruženja, uprave prihoda, upravljanja javnim financijama, tržišta rada, obrazovanja, socijalnih usluga i financijskog sektora. Konzultirani dionici naznačili su da je program prikladan instrument za tehničku potporu u dizajniranju i provedbi reformi. Razmjenjuju se dobre prakse i očekuje se da će većina reformskih projekata postići svoje rezultate ili su to već učinili.


Slika: Google Images