Program razvoja otoka 2019.

Search form

Program razvoja otoka 2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2019. godini
Osnovni cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.  
Specifični ciljevi Programa odnose se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. 

Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta. Ako podnositelj prijavi više od dva projekta, u daljnju proceduru uputit će se dva prva projekta po vremenu zaprimanja. 
Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja po prijavitelju može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna s PDV-om. 

Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudjeluju u
sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima: 
- 5% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz III. skupine; 
- 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz V. skupine; 
- 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VI. skupine; 
- 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VII. skupine; 
- 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VIII. skupine. 

 Dokumentacija za podnođenje prijave dostupna je na razvoj.gov.hr 

Slika: Google Images