Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020. – objavljen 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Search form

Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020. – objavljen 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice Interreg-Danube.

Poziv će biti otvoren do 06. lipnja 2017. godine u 15:00 (CET), a dostava projektnih prijedloga provodit će se prijenosom dokumenata na web stranicu programa.

Ukupan proračun programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 221.924.597,00 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 202.095.405,00 eura.

Slika: Google Images
Izvor: Interreg-danube.eu