Promjena indikativnog plana objave poziva za organizacijsku reformu i infrastrukturu IRI

Search form

Promjena indikativnog plana objave poziva za organizacijsku reformu i infrastrukturu IRI

Na službenoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljena je izmjena indikativnog datuma objave poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Poziv je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a cilj mu je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Za poziv će biti osigurano 836 milijuna kuna. Objava Poziva je pomaknuta s najavljenog 9. ožujka na travanj 2017. godine.

Slika: Google Images