Proračun EU-a: Komisija predložila dosad najambiciozniji program za istraživanje i inovacije

Search form

Proračun EU-a: Komisija predložila dosad najambiciozniji program za istraživanje i inovacije

obzor europa
Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predlaže iznos od 100 milijardi EUR za istraživanja i inovacije.

Novim programom – Obzor Europa – nastavit će se postignuća i uspjeh prethodnog programa za istraživanje i inovacije (Obzor 2020.), a EU će zadržati vodeći položaj u istraživanju i inovacijama na globalnoj razini.

U programu Obzor Europa i dalje će se poticati znanstvena izvrsnost putem Europskog istraživačkog vijeća te stipendija i razmjena u okviru programa Marie Skłodowska-Curie, no uvode se i sljedeće glavne novosti: Europsko vijeće za inovacije, novi zadaci vezani uz istraživanje i inovacije na razini EU-a, maksimizacija inovacijskog potencijala u čitavom EU-u, veća otvorenost, nova generacija europskih partnerstava te pojačana suradnja s drugim programima EU-a.

Slika: Google Images