Proračun EU-a: Novi Socijalni fond, Fond za prilagodbu globalizaciji i fond Pravosuđe, prava i vrijednosti

Search form

Proračun EU-a: Novi Socijalni fond, Fond za prilagodbu globalizaciji i fond Pravosuđe, prava i vrijednosti

proračun eu
Za sljedeći dugoročni proračun EU-a Komisija za predlaže daljnje jačanje socijalne dimenzije Unije s pomoću obnovljenoga Europskoga socijalnog fonda („Europski socijalni fond plus” (ESF+)) te jačega i učinkovitijega Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF).

Od 2021. do 2027. Europski socijalni fond plus bio bi vrijedan 101,2 milijarde eura, a Fond za prilagodbu globalizaciji 1,6 milijardi eura. Oba su namijenjena ulaganju u ljude jer će im omogućiti da steknu odgovarajuće vještine koje će ih pripremiti za izazove i promjene na tržištu rada, čime se nadovezuje na europski stup socijalnih prava. Fond Pravosuđe, prava i vrijednosti bit će vrijedan 947 milijuna eura tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Njime će se dodatno poduprijeti razvoj europskog područja pravde na temelju vladavine prava i uzajamnog povjerenja te omogućiti ljudima da ostvaruju svoja prava.

Slika: Google Images
Izvor: europa.eu