Proračun EU-a: program InvestEU za podupiranje zapošljavanja, rasta i inovacija u Europi

Search form

Proračun EU-a: program InvestEU za podupiranje zapošljavanja, rasta i inovacija u Europi

Za sljedeći dugoročni proračun Unije (2021. – 2027.) Komisija predlaže uspostavu programa InvestEU, čime se financiranje iz proračuna Unije u obliku kredita i jamstava objedinjuje. U okviru programa InvestEU povezat će se velik broj trenutačno dostupnih financijskih programa i proširiti primjena uspješnog modela Plana ulaganja za Europu, poznatog kao Junckerov plan. Programom InvestEU Komisija će dodatno potaknuti otvaranje radnih mjesta, ulaganje i inovacije.

Novi program sastojat će se od fonda InvestEU, savjetodavnog centra InvestEU i portala InvestEU.

Slika: Google Images