Provedbene radionice u Novom Sadu i Vinkovcima

Search form

Provedbene radionice u Novom Sadu i Vinkovcima

ugovor o subvenciji, IPA CBC Hrvatska - Srbija 2014-2020, radionice
Nakon potpisivanja prvog Ugovora o subvenciji u okviru prvog poziva na dostavu prijedloga Programa IPA CBC Hrvatska - Srbija 2014-2020 u lipnju 2017., Upravno tijelo i Zajedničko tajništvo organizirali su radionice za provedbu projekata u Novom Sadu i Vinkovcima. Provedbena radionica u Novom Sadu održana je u prostorijama Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, a Provedbena radionica u Vinkovcima održana je u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije.

Sudionicima su predstavljeni ključni aspekti provedbe projekta, kao što su obveze izvještavanja, izvještavanje o eMS-u, financijsko upravljanje projektom, izmjene projekata, smjernice za vidljivost, javnu nabavu i kontrolu prvog stupnja kako je definirano u Priručniku za implementaciju projekta.

Više od 160 sudionika pohađalo je radionice koje su bile uspješne i korisne prema obrascima ocjenjivanja.

Slika: Google Images