Prva izmjena natječajne dokumentacije za EU natječaje iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Search form

Prva izmjena natječajne dokumentacije za EU natječaje iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Za natječaje "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP" objavljena je izmjena natječajne dokumentacije.

Neke od izmjena odnose se na kriterije prihvatljivosti, odnosno kriteriji za isključenje prijavitelja, pokazatelje poziva, postupak dodjele bespovratnih sredstava te na obrazac Investicijske studije.

Izmjenu natječajne dokumentacije možete pogledati pod kategorijom Dokumentacija svakog od navedenog natječaja:

Slika: Google Images