Prvo "zeleno svjetlo" dano novom Mehanizmu za oporavak i otpornost

Search form

Prvo "zeleno svjetlo" dano novom Mehanizmu za oporavak i otpornost

Zastupnici u Europskom parlamentu složili su se da MOO treba staviti na raspolaganje samo državama članicama koje su posvećene poštivanju vladavine zakona i temeljnih vrijednosti Europske unije.
Nacionalni planovi za oporavak i otpornost bili bi prihvatljivi za financiranje ako su u skladu sa šest prioriteta EU-a: zelenom tranzicijom, digitalnom transformacijom, ekonomskom kohezijom i konkurentnošću, socijalnom i teritorijalnom kohezijom, institucionalnom reakcijom na krizu i pripremljenošću za krizu, kao i sa EU sljedeće generacije politike, koje uključuju Europsku agendu vještina, Jamstvo za mlade i Jamstvo za djecu. 

Zastupnici u Europskom parlamentu također žele da svaki plan doprinosi najmanje 40% svog proračuna klimi i biološkoj raznolikosti i najmanje 20% digitalnim akcijama. Planovi bi trebali imati trajni utjecaj na zemlje EU i u socijalnom i u ekonomskom smislu te osigurati sveobuhvatnu reformu i snažan paket ulaganja.

Europarlamentarci žele da iznos od 672,5 milijardi eura bespovratnih sredstava i zajmova bude dostupan za financiranje nacionalnih mjera osmišljenih za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije, koja će biti na snazi ​​od 1. veljače 2020. nadalje. Također žele da financiranje bude dostupno četiri godine (umjesto tri kao na stavu Vijeća) i da vlade EU mogu tražiti do 20% predfinanciranja za svoje planove oporavka i otpornosti, umjesto predloženih 10%, kako bi mogli brže reagirati i učiniti više.

Više informacija pogledajte ovdje.

Slika: Google Images