Publikacija iz programa LIFE o kvaliteti zraka

Search form

Publikacija iz programa LIFE o kvaliteti zraka

Najnovija publikacija iz programa LIFE ističe pomoć programa u zaštiti zraka. U njoj je riječ i o ulozi programa u učinkovitoj i ekonomičnoj provedbi instrumenata tijela EU koji se odnose na zaštitu zraka. Publikacija sadrži i intervju sa stručnjakom iz Europske agencije za zaštitu okoliša i jednim od sudionika pilot projekta osmišljenog za provođenje politika zaštite zraka u europskim gradovima. Neka poglavlja publikacije vezana su za doprinos kvaliteti zraka u nekoliko ključnih sektora: transport i urbana mobilnost, poljoprivreda, industrija. 


Slika: Google Images