Publikacija o euru - službenoj valuti Europske unije

Search form

Publikacija o euru - službenoj valuti Europske unije

Euro predstavlja jedinstvenu valutu koju trenutno koristi 19 zemalja članica Europske unije koje čine europodručje. Euro je u prve zemlje korisnice ove valute uveden 1999. godine, a danas ga koristi zajednica od oko 340 milijuna građana Unije. U narednim godinama, plan je širenje primjene ove valute na dodatne zemlje koje trenutno koriste vlastite valute. Novčanice valute eura jednake su u svim zemljama, dok kovanice imaju jednu zajedničku stranu, a druga je specifična za svaku zemlju posebno. U publikaciji koju Vam donosimo i koja je objavljen od strane Europe Direct Karlovca, sadržani su literarni radovi o obilježjima eura po zemljama članicama u kojima se ova valuta koristi.


Slika: Google Images