Publikacija o Garancijama za mlade

Search form

Publikacija o Garancijama za mlade

Garancije za mlade predstavljaju inovativan pristup u rješavanju problema nezaposlenosti mladih, a njima se osigurava da svi mladi do 25 godina starosti bez obzira na to da li su prijavljeni na službe za zapošljavanje, dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastave školovanje, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od dana kada su nezaposleni ili su završili formalno obrazovanje. Zemlje Europske unije prihvatile su načelo Garancija za mlade u travnju 2013. godine, a u ovoj publikaciji možete saznai više o tome kako Garancije za mlade funkcioniraju i koja je njihova uloga.

Publikaciju preuzmite na: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/KE-01-14-29...

Izvor: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7705&furth...
Slika: Google Images