Publikacija o održivosti i dugoročnom utjecaju projekata iz programa LIFE

Search form

Publikacija o održivosti i dugoročnom utjecaju projekata iz programa LIFE

Posljednja u nizu publikacija iz programa LIFE donosi nam priče o postignućima programa te održivosti i dugotrajnom utjecaju projekata nakon njihovog završetka. Ocjenjuju se projekti nakon njihovog provođenja i detaljan pregled njihovih aktivnosti. Proces evaluacije projekata uključuje posjete eksperata iz LIFE tima a do sada je ocijenjeno ukupno oko 9% provedenih projekata. Publikacija se oslanja na rezultate kvantitativnog istraživanja ali i na intervjue sa ključnim dionicima u nekoliko zemalja članica EU, kako bi se naglasili dobri primjeri iz prakse u području zaštite okoliša.