Publikacija o potpori Europske komisije obrazovanju, mladima, kulturi i sportu u razdoblju 2010.-2014.

Search form

Publikacija o potpori Europske komisije obrazovanju, mladima, kulturi i sportu u razdoblju 2010.-2014.

Kada je 2010. godine aktualna Europska komisija preuzela dužnost, Europa se suočavala sa svojom najdubljom gospodarskom i financijskom krizom još od 1930. godine. Njihov je primarni zadatak bio stabilizirati euro i osmisliti novi regulatorni okvir za upravljanje financijama. Tijekom godina, problem je postepeno ublažen i osmišljena je strategija Europa 2020 kojom je Europska komisija fokus stavila na obrazovanje s ciljem smanjenja ranog napuštanja školovanja i povećanja broja mladih koji završavaju visokoškolsko obrazovanje. S ciljem podrške spomenutim sektorima (obrazovanje, mladi, kultura i sport), 2014. godine pokrenut je i program Erasmus+ kojem je u odnosu na prethodnu generaciju programa dodijeljen 40% veći proračun upravo s ciljem omogućavanja ostvarenja zadanih ciljeva u sektoru obrazovanja. Komponenta sporta koja uključuje promociju sportskih aktivnosti također se financira programom Erasmus+, dok je za financiranje kulturnog i kreativnog sektora Komisija pokrenula program Kreativna Europa. Više o inicijativama i instrumentima financiranja koje je Komisija koristila u razdoblju od 2010. do 2014. godine za potporu obrazovnom i kulturnom sektoru, saznajte u publikaciji.


Slika: Google Images