Publikacija o pravu na rad i radnim uvjetima u EU

Search form

Publikacija o pravu na rad i radnim uvjetima u EU

Socijalna Europa je publikacija koja izlazi dva puta godišnje a usredotočuje se na pregled specifičnih politika Europske unije koje se odnose na zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivost. Također, predstavlja i poglede na teme koje se tiču Europskog parlamenta i Vijeća predsjednika EU. Najnovije izdanje donosi priču o ulozi prava na zapošljavanje diljem zemalja Europske unije. Također, objašnjava i kako je Zakon o radu u EU pod utjecajem raznih međunarodnih standarda, a njegova je glavna uloga promicanje dostojanstvenog rada diljem svijeta. 


Slika: Google Images