Publikacija o vezi između klimatskih promjena i ruralnog razvoja

Search form

Publikacija o vezi između klimatskih promjena i ruralnog razvoja

U sklopu programa LIFE Europske unije, u razdoblju od 2010. do 2013. godine proveden je projekt pod nazivom "Povezivanje klimatskih promjena sa ruralnim razvojem nakon 2013. godine". Riječ je o projektu čiji je cilj podržati praćenje klimatskih promjena u programima ruralnog razvoja u razdoblju od 2014. do 2020. godine kako bi se upravljačkim tijelima u državama članicama pomoglo u dizajnu i provođenju inovativnih klimatskih aktivnosti. U sklopu projekta, izdana je i publikacija koja sadržava niz prijedloga i smjernica za mogućnosti ruralnog razvoja usklađenog sa prioritetnim ciljevima vezanima za klimatske promjene. Također, jedan dio projekta bio je vezan za brigu o klimatskim promjenama provođenjem LEADER instrumenta u ruralnim područjima. Više o ovom projektu i vezi između klimatskih promjena i ruralnog razvoja saznajte u publikaciji. 


Slika: Google Images