Raspisan Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u svrhu ocjenjivanja pristiglih prijava na ograničeni Poziv "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – drugi poziv"

Search form

Raspisan Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u svrhu ocjenjivanja pristiglih prijava na ograničeni Poziv "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – drugi poziv"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je ovaj poziv s ciljem ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu prijava ''Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. - drugi poziv'', koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).
Navedeni ograničeni poziv namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja, te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.

Potencijalni vanjski procjenitelji ocjenjivat će znanstvenu izvrsnost projekta, odnosno buduće planirane istraživačke infrastrukture koja se gradi te njegovu relevantnost u odnosu na strateške ciljeve, dizajn predloženog projekta, kapacitete prijavljenih ustanova te zrelost samog projekta s aspekta projektne dokumentacije koju je prijavitelj samostalno izradio prije prijave na ovaj ograničeni Poziv.

Više o samoj prijavi na poziv pogledajte na linku: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13658&sec=3422

Slika: Google Images