"Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” – faza II; izmjena natječajne dokumentacije

Search form

"Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” – faza II; izmjena natječajne dokumentacije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je 10. kolovoza 2018. izmjenu natječajne dokumentacije u okviru ESF Poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” – faza II, UP.02.2.2.09, na relevantnim web-stranicama za strukturne fondove. Prema posljednjim izmjenama, jedan je trošak dodan u neprihvatljive izdatke

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u  skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr