Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II; povećanje alokacije i izmjena natječajne dokumentacije

Search form

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II; povećanje alokacije i izmjena natječajne dokumentacije

Dana 12. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 35.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 190.000.000,00 kn. Navedeno povećanje dostupnih financijskih sredstava izvršeno je u okviru sve tri skupine unutar Poziva.

Uz navedeno povećanje financijske alokacije Poziva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvršilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije koju možete preuzeti pod dokumentacijom Poziva, a koja stupa na snagu istekom roka obustave (12. srpnja 2019. do kraja dana) i primjenjuje se na projektne prijedloge predane nakon isteka navedenog roka obustave. Navedene izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju izmjene Uputa za prijavitelje, Posebnih uvjeta ugovora i Općih uvjeta ugovora.

Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 13. srpnja 2019. od 00.00:01 sati.

Slika: Google Images