Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III; izmjena natječajne dokumentacije

Search form

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III; izmjena natječajne dokumentacije

Dana 12. listopada 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije. Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu nadležne ustrojstvene jedinice za podnošenje zahtjeva za dostavom informacija za fazu donošenja Odluke o financiranju unutar točke 6.6 Osiguranje dostupnosti informacija o postupku dodjele. Nadalje, izmijenjen je opis načina bodovanja prilikom ocjene kvalitete i iznos koeficijenta kriterija odabira br. 3.1. unutar točke 6.2. Procjena kvalitete. Preostale izmjene dokumentacije Poziva proizlaze iz činjenice da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj: 85/20), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike postalo pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Navedene izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju izmjene Uputa za prijavitelje, Posebnih uvjeta ugovora, Općih uvjeta ugovora, Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Izjave prijavitelja i Izjave partnera. Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

Slika: Google Images