rescEU: Komisija pozdravlja privremeni dogovor za jačanje civilne zaštite EU-a

Search form

rescEU: Komisija pozdravlja privremeni dogovor za jačanje civilne zaštite EU-a

Europski parlament i Vijeće Europske unije poduzeli su ključne korake prema ostvarenju političkog dogovora o planu rescEU za jačanje odgovora civilne zaštite EU-a na katastrofe. Brojne su prirodne katastrofe posljednjih godina pogodile sve dijelove EU-a, odnijele stotine života i prouzročile milijarde eura štete na infrastrukturi. 

Radi bolje zaštite građana cilj je rescEU-a ojačati postojeći mehanizam EU-a za civilnu zaštitu. Ponajprije se želi uspostaviti nova europska pričuva kapaciteta koja obuhvaća kanadere, posebne crpke za vodu, timove za potragu i spašavanje u gradovima te poljske bolnice i timove hitne medicinske pomoći. Cijelo se priopćenje nalazi ovdje.

Slika: Google Images