Revizija EU-ova sustava gospodarskog upravljanja

Search form

Revizija EU-ova sustava gospodarskog upravljanja

Komisija je predstavila reviziju učinkovitosti okvira gospodarskog nadzora i otvorila javnu raspravu o njegovoj budućnosti. S pomoću okvira gospodarskog nadzora državama članica dane su smjernice za ostvarivanje ciljeva gospodarske i fiskalne politike.

To je pridonijelo povećanju koordinacije ekonomskih politika, uklanjanju makroekonomskih neravnoteža te smanjenju javnih deficita i razina duga. Stvoreni su uvjeti za održivi rast i ostvarenje strategije Unije za rast i zapošljavanje. Međutim, preostale su neke slabe točke i fiskalni je okvir postao vrlo složen, što otežava njegovo prihvaćanje. Osim toga, ekonomsko okružje u kojem se EU danas nalazi znatno se izmijenilo u odnosu na doba kad su pravila uvedena.

Početak novog političkog ciklusa u Uniji prikladan je trenutak za ocjenu učinkovitosti postojećeg okvira gospodarskog i fiskalnog nadzora, posebno reformi uvedenih paketom od šest mjera i paketom od dvije mjere, o čijoj je primjeni Komisija obvezna izvijestiti.

Slika: Google Images