Revizija Unijinih propisa o osiguranju: osiguratelji se potiču da ulažu u budućnost Europe

Search form

Revizija Unijinih propisa o osiguranju: osiguratelji se potiču da ulažu u budućnost Europe

Europska komisija donijela je sveobuhvatni paket revizije Unijinih propisa o osiguranju (poznati i kao „Solventnost II”) kako bi osiguravajuća društva mogla povećati dugoročna ulaganja u europski oporavak od pandemije bolesti COVID-19. 
Novom revizijom sektor osiguranja i reosiguranja (tj. osiguranja osiguravajućih društava) trebao bi postati otporniji na buduće krize i pružiti bolju zaštitu osiguranicima. Osim toga, za neka manja osiguravajuća društva uvest će se pojednostavnjena pravila razmjerna njihovoj veličini.

Police osiguranja iznimno su važne za mnoge Europljane i europska poduzeća jer ih štite od financijskog gubitka u slučaju nepredviđenih događaja. Osiguravajuća društva pak imaju važnu ulogu u gospodarstvu jer preusmjeravaju štednju u financijska tržišta i realno gospodarstvo, što europskim poduzećima omogućuje dugoročno financiranje. 

Nova revizija obuhvaća sljedeće elemente: 
  • zakonodavni prijedlog o izmjeni Direktive Solventnost II (Direktiva 2009/138/EZ) 
  • Komunikaciju o reviziji Direktive Solventnost II 
  • zakonodavni prijedlog nove direktive o oporavku i sanaciji osiguranja. 
Sveobuhvatna revizija Direktive Solventnost II

Cilj je nove revizije povećati doprinos europskih osiguratelja financiranju oporavka, postići daljnji napredak u uspostavi unije tržišta kapitala i usmjeriti sredstva prema europskom zelenom planu. 

U kratkom roku u EU-u bi se mogao osloboditi kapital u vrijednosti do 90 milijardi eura. Taj će kapital omogućiti osigurateljima i reosigurateljima da znatnije doprinose europskom oporavku od pandemije kao privatni ulagatelji.

Više o temi možete pročitati na poveznici. Slika: Google Images