SAFU u Puli održao edukaciju za korisnike

Search form

SAFU u Puli održao edukaciju za korisnike

Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima, SAFU
Djelatnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održali su edukaciju u pulskom „Sveučilištu Jurja Dobrile“. Radi se o edukaciji na temu „Provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima“ koju je organizirana za korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ s područja Primorsko-goranske i Istarske županije. 

Edukaciju su zaposlenici iz Ureda za provedbu ESI fondova, Ureda za financije i računovodstvo i  Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata.

Slika: Google Images
Izvor: safu.hr