Sajam u okviru Europskog socijalnog fonda

Search form

Sajam u okviru Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. poziva sve zainteresirane na promotivni sajma koji će se, u okviru događanja „Tjedan Europskog socijalnog fonda“, održati u Zagrebu u prostoru Pučkog Otvorenog Učilišta, Ulica grada Vukovara 68 4. lipnja u vremenu od 9 do 16 sati. Na postavljenim štandovima izlagači mogu predstaviti rezultate svojih projekata, podijeliti promotivne materijale, ali i demonstrirati stečene vještine, te prikazati vaše konkretne proizvode financirane u okviru projekata. Cilj je na ovaj način približiti Europski socijalni fond najširoj javnosti, ali i pokazati kako je moguće uspjeti i osigurati napredak za svoju školu, udrugu, zadrugu, poduzeće kroz korištenje EU sredstava. Svoje sudjelovanje udruge mogu potvrditi najkasnije do petka, 16. svibnja 2014. godine na e-mail: ivana.matosin@mrms.hr


Više o Europskom socijalnom fondu: http://www.europski-fondovi.eu/program/europski-socijalni-fond

Izvor: http://www.civilnodrustvo.hr/index.php?id=71&tx_ttnews[tt_news]=9268&cHa...
Slika: Google Images