Savjetovanje sa Europljanima o financiranju istraživanja u EU

Search form

Savjetovanje sa Europljanima o financiranju istraživanja u EU

Program Europske unije koji je u idućem sedmogodišnjem razdoblju namijenjen financiranju istraživanja i inovacija - Horizon 2020, temelj je europskog plana za rast i radna mjesta. U razdoblju od 2014. do 2020. godine, oko 80 milijardi eura namijenjeno je upravo financiranju najboljih istraživačkih projekata u Europi. U svakoj fazi financiranja projekata, Europska komisija se konzultira sa dionicima na europskim istraživačkim prioritetima. 
U tu svrhu, Europska unija je pokrenula projekt VOICES (Pogledi, mišljenja i ideje građana Europe o znanosti) s naglaskom na građane EU i njihove ideje o području istraživanja i inovacija. Projekt provodi Ecsite, Europska mreža znanstvenih centara i muzeja, a u sklopu njega je provedeno 99 participativnih radionica u 33 mjesta u 27 europskih zemalja. Na radionicama je sudjelovalo oko 1000 ljudi iz "fokus grupe".
Rezultati koji su prikupljeni na radionicama analizirani su i biti će predstavljeni Europskoj komisiji kao mogući input u politiku programa Horizon 2020, odnosno njegov segment koji je vezan za ponovno korištenje i recikliranje otpada - "otpad kao resurs". 
Cilj projekta je podizanje svijesti građana o tome kako oni mogu imati koristi od politika EU te poticati njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju politika EU. Sufinanciranje projekta iznosi 1,5 milijuna eura, a on završava u siječnju 2014. godine. 


Slika: google images