Seminar o mogućnostima prijave projekata Razmjena mladih

Search form

Seminar o mogućnostima prijave projekata Razmjena mladih

Agencija za mobilnost i programe EU organizira Seminar o mogućnostima prijave projekata Razmjena mladih 5. ožujka 2019. u Zagrebu u prostorijama Kuće Europe. Seminar je namijenjen osobama koje će u okviru svoje obrazovne ustanove razvijati i provoditi projekte Razmjena mladih. 
 
Svrha seminara je predstaviti mogućnosti Erasmus+ programa u području neformalnog obrazovanja za obrazovne ustanove i prezentirati načine što uspješnije prijave i provođenja projekata Razmjena mladih.

Rok za prijavu je utorak 26. veljače 2019. Prijava na seminar vrši se isključivo putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole.

Slika: Google Images