Sklopljen ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata vrijedan 2,7 milijuna kuna

Search form

Sklopljen ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata vrijedan 2,7 milijuna kuna

arkod, apprrr, dgu
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državna geodetska uprava (DGU) usuglasile su zajedničku potrebu za obnovom, usklađenjem i razmjenom prostornih podataka stoga su partnerski sklopile Ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za 50% područja Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 2.745.060,36 kuna. 

Dosadašnjom suradnjom, u ARKOD sustav su uvedeni prostorni podaci iz nadležnosti DGU-a (digitalni katastarski plan, registar prostornih jedinica i dr) koji služe kao pomoćni podaci i podrška održavanju ARKOD sustava za kojeg je odgovorna Agencija za plaćanja. 

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr