Smanjenje emisija stakleničkih plinova: Komisija donosi strategiju EU-a za metan kao dio europskog zelenog plana

Search form

Smanjenje emisija stakleničkih plinova: Komisija donosi strategiju EU-a za metan kao dio europskog zelenog plana

Europska komisija danas je predstavila strategiju EU-a za smanjenje emisija metana. Metan je drugi najveći uzročnik klimatskih promjena nakon ugljikova dioksida. Metan je i jako onečišćivalo zraka koje uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme. Stoga je rješavanje pitanja emisija metana ključno za postizanje naših klimatskih ciljeva do 2030., cilja klimatske neutralnosti do 2050., kao i cilja postizanja nulte stope onečišćenja.

Tom se strategijom utvrđuju mjere za smanjenje emisija metana u Europi i na međunarodnoj razini. Ona obuhvaća zakonodavne i nezakonodavne mjere za sektore energetike, poljoprivrede i otpada, koji su odgovorni za oko 95 % emisija metana povezanih s ljudskom aktivnošću. Komisija će surađivati s međunarodnim partnerima EU-a i sa sektorom industrije kako bi se postiglo smanjenje emisija duž cijelog lanca opskrbe.

Zaključak iz procjene učinka Plana EU-a za klimatske ciljeve do 2030. jest taj da je potrebno intenzivnije raditi na rješavanju problema emisija metana kako bi se postigao ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. Iako EU proizvodi 5 % globalnih emisija metana na domaćem tržištu, kao najveći svjetski uvoznik energije i predvodnik u poljoprivrednom sektoru i sektoru otpada poticat će rješavanje tih pitanja na međunarodnoj razini.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu