Smjernice o organiziranju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja

Search form

Smjernice o organiziranju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja

U izdanju Confie objavljen je priručnik za organizaciju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja autorica Tijane Stojanovic i Dominique Montagnesse.

Smjernice o organiziranju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja publikacija je koja nudi praktične preporuke i savjete svim organizatorima Erasmus+ događaja koji svoje evente žele učiniti inkluzivnijima i pristupačnijima - od važnosti prijavnog obrasca, preko toga na što sve morate misliti prilikom biranja mjesta održavanja vaših događaja te kako oblikovati komunikaciju da bude pristupačna i inkluzivna, pa sve do savjeta za izradu prezentacija i angažmana tumača za znakovni jezik.

Slika: Google Images