Snaga zajedništva: preporuke Komisije za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.

Search form

Snaga zajedništva: preporuke Komisije za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.

S obzirom na izbore za Europski parlament koji će se održati od 23. do 26. svibnja 2019. i na promjenu političkog vodstva institucija EU koja će uslijediti, Europska komisija ističe kako je vrijeme za nove političke smjernice i nove prioritete
Komisija smatra da bi buduće djelovanje trebalo usmjeriti na pet aspekata: 
1. Europa koja štiti: trebali bismo i dalje raditi na izgradnji učinkovite i istinske europske sigurnosne unije te se posvetiti izgradnji istinske europske obrambene unije kako bi obrambena suradnja u EU postala pravilo, a ne iznimka. Trebamo također proaktivnije upravljati migracijama. To zahtijeva sveobuhvatno djelovanje na svim razinama i istinski europski pristup koji se temelji na podjeli odgovornosti i solidarnosti među državama članicama. 
2. Konkurentna Europa: trebamo unaprijediti, modernizirati i u potpunosti dovršiti jedinstveno tržište u svim njegovim aspektima. Trebamo se usredotočiti na istraživanje i inovacije u području ekološke, socijalne i gospodarske tranzicije i povezanih društvenih izazova. Trebamo ulagati u ključne europske digitalne kapacitete i surađivati na jačanju antropocentrične umjetne inteligencije proizvedene u Europi. Trebamo i dalje poticati rast i osigurati održivo blagostanje produbljivanjem ekonomske i monetarne unije te i dalje podupirati preobrazbu europskog tržišta rada vodeći računa o njegovoj pravednosti. 
3. Pravedna Europa: moramo i dalje raditi na ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava. Usto trebamo surađivati s državama članicama kako bismo ostvarili socijalnu uključenost i jednakost, među ostalim tako što ćemo se posvetiti regionalnim razlikama, potrebama manjina, rodnim pitanjima i izazovu starenja stanovništva. Trebamo snažno podupirati i promicati zajedničke vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, kao što je vladavina prava. Trebamo pravednu i modernu poreznu politiku, visokokvalitetnu, cjenovno pristupačnu i dostupnu zdravstvenu skrb te pristup kvalitetnom, energetski učinkovitom i pristupačnom stanovanju za sve u Europi.
4. Održiva Europa: trebamo modernizirati naše gospodarstvo kako bismo uveli obrasce održive potrošnje i proizvodnje te pojačati svoje napore u borbi protiv klimatskih promjena i zaustavljanju propadanja okoliša. Moramo prijeći na resursno učinkovitije kružno gospodarstvo promicanjem zelenog rasta, biogospodarstva i održivih inovacija te maksimalno iskoristiti potencijal energetske unije tako što ćemo se posvetiti rješavanju glavnih preostalih pitanja, uključujući energetsku sigurnost, troškove energije za kućanstva i poduzeća te utjecaj na klimatske promjene. 
5. Utjecajna Europa: Europa mora biti svjetski predvodnik te dosljedno i snažno podupirati multilateralni globalni poredak koji se temelji na pravilima i čija su okosnica Ujedinjeni narodi. Prioritet EU trebao bi biti i razvoj snažnih veza s bliskim susjedima na temelju jasne ravnoteže prava i obveza. Ekonomska i monetarna suverenost Europe povećala bi se i jačanjem međunarodne uloge eura.
 

Više o ovoj temi možete pročitati na poveznici

Slika: Google Images 
Izvor: europa.eu