Socijalne obveznice EU SURE u vrijednosti od 17 milijardi EUR

Search form

Socijalne obveznice EU SURE u vrijednosti od 17 milijardi EUR

Luksemburška burza (LuxSE) danas je uvrstila prve socijalne obveznice izdane u okviru programa EU SURE. EU je početkom ove godine uspostavio instrument SURE (potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji) u cilju zaštite europskih radnih mjesta i radnika, koje je pandemija bolesti COVID-19 snažno pogodila. Socijalne obveznice bit će prikazane na luksemburškoj zelenoj burzi (LGX).

Socijalne obveznice u vrijednosti od 17 milijardi EUR prve su socijalne obveznice koje izdaje Europska komisija. Sastoje se od dvije tranše: tranše u vrijednosti od 10 milijardi EUR s rokom dospijeća od 10 godina i tranše u vrijednosti od 7 milijardi EUR s rokom dospijeća od 20 godina. Upis obveznica 13 puta je premašio ponudu, a potražnja je bila veća od 233 milijardi EUR, što je odraz goleme potpore zajednice ulagatelja socijalnim obveznicama kojima će se očuvati radna mjesta i boriti protiv sve veće nezaposlenosti u europskim zemljama uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i posljedične gospodarske krize.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images