Solinu 3,3 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta

Search form

Solinu 3,3 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta

reciklažno dvorište solin, otpad
U Solinu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je 4.086.620,26, a projekt se sufinancira s 3.315.333,31 bespovratnih EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, što iznosi 85% prihvatljivih troškova projekta.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Solina doprinijet će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr