SOTEU - Pametna, inovativna i održiva industrija

Search form

SOTEU - Pametna, inovativna i održiva industrija

soteu
Komisija je predstavila obnovljenu strategiju industrijske politike EU-a kojoj je cilj vrhunska industrija u području inovacija, digitalizacije i dekarbonizacije. Industrija je od samog početka mandata u središtu političkih prioriteta Junckerove Komisije.

Komisija sada objedinjuje sve horizontalne inicijative i inicijative specifične za pojedine sektore kojima se podupire industrija kako bi ih oblikovala u sveobuhvatnu strategiju.

U strategiji se najavljuju nove inicijative u području kružnog gospodarstva, mobilnosti, intelektualnog vlasništva, javne nabave, vještina i održivih financija, kojima se dopunjuju prijedlozi o trgovini, provjeri ulaganja, kibernetičkoj sigurnosti i zaštiti podataka koje je predsjednik Juncker najavio u svom govoru o stanju Unije 13. rujna.

Slika: Google Images