Sporazum o EU financiranju za prekogranične projekte

Search form

Sporazum o EU financiranju za prekogranične projekte

Institucije EU postigle su privremeni sporazum o europskoj teritorijalnoj suradnji i financiranju prekograničnih projekata za razdoblje 2021.-2027. Ukupna dostupna sredstva prekograničnu suradnju za razdoblje 2021. - 2027., putem instrumenta INTERREG, utvrđeni su na 8 milijardi EUR.

Slika: Google Image
Više informacija na: https://www.europarl.europa.eu