Sredinom srpnja prvi natječaj iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Search form

Sredinom srpnja prvi natječaj iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Prema najavama Ministarstva poduzetništva i obrta, 15. srpnja će biti raspisan prvi natječaj u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjen malom i srednjem poduzetništvu te turizmu. Rok za prijavu projekata najavljen je za sredinu listopada. U sektoru konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva financirat će se projekti koji ulažu u proizvodne zgrade te nove tehnologije i opremu, dok će se u sektoru turizma financirati izgradnja ili adaptacija smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja te revitalizacija kulturnih dobara i njihova prenamjena u kulturne i turističke svrhe. Ukupan iznos raspoloživog budžeta za financiranje iznosi 30 milijuna eura.

Pojedinačan iznos bespovratnih sredstava iznosit će od 500.000,00 do 3.500.000,00 eura, dok najniža ukupna vrijednost mora biti 1.000.000,00 eura. Sufinancirat će se 50-60% projekta, ovisno o vrsti korisnika, vrsti projekta i pravilima o državnim potporama, dok će predfinanciranje iznositi oko 30% ukupnog iznosa bespovratne potpore. 

Potencijalni prijavitelji: 

 • Poduzetnik, pravna ili fizička osoba, subjekt malog gospodarstva koji imasjedište na području Republike Hrvatske, koji je pozitivno poslovao u 2012. godini, koji ima podmirene obveze prema državi i zaposlenicima, nije koristio IPARD program ili drugu vrstu državne potpore za isti projekt, registriran je po NKD u jednom od prihvatljivih sektora industrija i usluge ili turizmu.

Prihvatljive aktivnosti: 


1. Proizvodnja: 

 • proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje 
 • kupnja novih tehnologija i opreme radi uvođenja novih procesa/metodologija proizvodnje, uvođenja rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju koje će dovesti do poboljšanja u proizvodnji i/ili preradi te samim time i do kvalitetnijih proizvoda i više produktivnosti 
 • modernizacija, izgradnja ili dogranja poslovnih zgrada (izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga) 
 • ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje utjecaj na okoliš 
 • uklanjanje ili sprečavanje šteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima kao posljedica proizvodnog procesa, smanjenje opasnosti od takvih šteta ili aktivnosti koje će voditi do učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa uključujući mjere uštede energije i korištenje obnovljivih izvora energije 
 • postizanje energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje omogućavaju smanjenje korištenje količine energije u proizvodnom ciklusu 
2. Turizam: 

 • povećanje učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture 
 • izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata (hotel i aparthotel s 3 i više zvjezdica, hotel baština i pansion standard i comfort), te njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju dodatnih usluga (npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe /MICE/, slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje, medicinske, spa, wellness usluge), a sve u svrhu povećanje posjećenosti i konkurentnosti objekata 
 • modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u svrhu povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata 
 • ulaganja vezana za postizanje standarda EU u zaštiti okoliša