Sredstva Europske unije za kulturnu baštinu dalmatinskih gradova i općina

Search form

Sredstva Europske unije za kulturnu baštinu dalmatinskih gradova i općina

op_kk
Iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je ukupno 380 milijuna kuna za pružanje potpore projektima koji obnavljaju kulturnu baštinu kako bi se doprinijelo održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Potpisani su ugovori za deset projekata u vrijednosti od gotovo 40 milijuna kuna - dva u Šibensko-kninskoj županiji (korisnici su Muzej Grada Šibenika i Grad Drniš) te osam u Splitsko-dalmatinskoj županiji (korisnici su Arheološki muzej Split, Grad Kaštela, Grad Hvar, Muzej Ivana Meštrovića, Općina Selca, Općina Tučepi, Općina Sutivan - Brač i Grad Split).

Slika: Google Images