Stanje Unije: novi akcijski plan za odlučan iskorak u borbi protiv rasizma

Search form

Stanje Unije: novi akcijski plan za odlučan iskorak u borbi protiv rasizma

U svojem govoru o stanju Unije 2020. predsjednica von der Leyen najavila je novi akcijski plan Unije protiv rasizma, kojim se utvrđuje niz mjera za sljedećih pet godina. Komisija će, među ostalim, osigurati da države članice u potpunosti provedu relevantno zakonodavstvo Unije i, prema potrebi, dodatno ojačaju pravni okvir, posebno u područjima koja još nisu obuhvaćena zakonodavstvom o nediskriminaciji, kao što je izvršavanje zakonodavstva. Komisija usto poziva države članice da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste sva sredstva koja su im na raspolaganju, posebno financijska sredstva dostupna u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta Next Generation EU. Akcijskim planom okupljaju se akteri na svim razinama kako bi se učinkovitije borili protiv rasizma u Europi, među ostalim donošenjem nacionalnih akcijskih planova za borbu protiv rasizma.

Više informacija dostupno je ovdje.


Slika: Google Images