Status provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Search form

Status provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Na mrežnoj stranici Uprave za ruralni razvoj može se pratiti pregled glavnih financijskih pokazatelja statusa provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Prikazi daju uvid u:

  • udio sveukupno dodijeljenih sredstava (alokacije, koja obuhvaća doprinos iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalno sufinanciranje) koji je stavljen na raspolaganje kroz postupke dodjele/natječaje,
  • status ugovorenosti (na programskoj razini i po mjerama tj. skupinama istovrsnih mjera),
  • status isplaćenosti,
  • status ovjerenosti i ostvarenja n+3 cilja,
  • status provedbe financijskih instrumenata.
Slika: Google Images
Izvor: mps.hr