Strateška partnerstva: kako pripremiti uspješan projektni prijedlog?

Search form

Strateška partnerstva: kako pripremiti uspješan projektni prijedlog?

Ako ste zainteresirani za formiranje strateškog partnerstva i uključivanje u program Erasmus+, skrećemo vam pažnju na webinar koji organizira njemačka nacionalna agencija u suradnji s projektnim koordinatorima iz Njemačke i Estonije.

Webinar će se održati u četvrtak, 30. siječnja 2020. u 14 sati i namijenjen je postojećim i potencijalnim korisnicima, ali i ostalim zainteresiranim dionicima (nastavnicima, trenerima, istraživačima, nevladinim organizacijama, javnim tijelima i sl.). Očekivano trajanje je 60 minuta, a više informacija o predavačima i temama, kao i upute za pristup, možete pronaći ovdje.

Slika: Google Images