Strategija za rodnu ravnopravnost: težnja za Unijom ravnopravnosti

Search form

Strategija za rodnu ravnopravnost: težnja za Unijom ravnopravnosti

Europska komisija danas je predstavila svoju strategiju za ravnopravnost žena i muškaraca u Europi. Pogledamo li društva diljem svijeta, EU je na prvom mjestu po rodnoj ravnopravnosti i posljednjih je desetljeća znatno napredovao u tom području, no rodno uvjetovano nasilje i stereotipi i dalje su prisutni: naime, svaka treća žena u EU-u bila je žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja. Iako fakultete završava više žena nego muškaraca, one zarađuju u prosjeku 16 % manje nego muškarci, a žene su na samo 8 % direktorskih mjesta u najvećim poduzećima u EU-u.

Kako bi se tomu stalo na kraj, donesena je Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., u kojoj su utvrđene ključne mjere koje se trebaju provesti u sljedećih pet godina i kojom se EU obvezuje da će se pobrinuti da se u sva područja politika EU-a uključi perspektiva rodne ravnopravnosti. U Strategiji se opisuje kako će Komisija ispuniti obećanje predsjednice von der Leyen da Europa svima s jednakim ambicijama pruža jednake mogućnosti za njihovo ostvarenje.

Slika: Google Images