Stručnoj javnosti predstavljen nacrt nove Strategije stručnog usavršavanja AZOO-a 2014. - 2020.

Search form

Stručnoj javnosti predstavljen nacrt nove Strategije stručnog usavršavanja AZOO-a 2014. - 2020.

Nacrt nove Strategije stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje 2014.– 2020., koja je nastala na temelju rezultata analize postojećeg sustava stručnog usavršavanja, predstavljen je stručnoj javnosti 19. ožujka 2013. godine u Zagrebu. Strategija stručnog usavršavanja 2014.– 2020. nastala je u okviru projekta „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika“, kojeg financira Europska Unija u okviru Instrumenata pretpristupne pomoći IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala. Glavni nositelj projekta je Agencija za odgoj i obrazovanje, a provodi ga SPAN Consultants u suradnji s CIEP-om, WUS-om Austria i CINOP-om. Projekt se sastoji od tri komponente. U sklopu prve komponente analizirao se postojeći sustav i potrebe stručnog usavršavanja. Ispitivanje kojem se odazvalo više od 10 000 učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja, voditelja ŽSV-a i savjetnika AZOO-a pokazalo je da većina, preko 80 posto odgojno-obrazovnih radnika, godišnje pohađa najmanje jedan od stručnih skupova u organizaciji AZOO-a. Na osnovi rezultata ispitivanja sudionici druge komponente pripremili su nacrt Strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (2014 –2020) Agencije za odgoj i obrazovanje koja će biti osnova za dugoročni razvoj stručnog usavršavanja. U sklopu treće komponente izradit će se poboljšani sustav stručnog usavršavanja, koji će uključivati nove modele usavršavanja, pet interdisciplinarnih programa usavršavanja, protokole, smjernice i procedure osiguranja kvalitete te akcijski plan za provedbu.
Izvor: http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4675:str...
Slika: google images