Stupio na snagu Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima

Search form

Stupio na snagu Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima

energetska učinkovitost
Temeljem Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Ministarstvo financija dalo je pozitivno mišljenje na Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima koji je stupio na snagu 6. rujna 2017. godine.

Cilj Programa je promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije radi pomoći privatnom sektoru gospodarstva, a kako bi se potakla i povećala ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u privatnom uslužnom sektoru te utjecalo na smanjivane udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u tim djelatnostima.

Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 4 Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr