Što su to Eko-inovacije?

Search form

Što su to Eko-inovacije?

Inicijativa pod nazivom Eko-inovacije, namijenjena je organizacijama koje su razvile svoj proizvod, uslugu, praksu ili poslovni proces koji je usko povezan sa okolišom, a istovremeno promiču inovacije koje smanjuju utjecaj na okoliš ili poboljšavaju iskorištavanje resursa. Projekti koji su odabrani od strane Eko-inovacija dobivaju potporu koja pokriva 50% opravdanih troškova projekta, a sredstva ulažu u financiranje aktivnosti, nabavu opreme, infrastrukturu, materijale, tehnike i procese povezane sa inovativnim djelovanjem. 

Takvi projekti imaju neke zajedničke odlike:

  • inovativnog su karaktera i pomažu premostiti jaz između istraživanja i preuzimanja na tržištu
  • imaju visok potencijal za prenošenje i repliciranje 
  • postižu značajna poboljšanja u zaštiti okoliša
  • prikazuju europsku dodanu vrijednost i dimenziju međunarodnih projekata
  • ekonomski su održivi i bave se potrebama i ograničenjima uglavnom malih i srednjih poduzeća 
Prednost ovakvih projekata jest da se radi o europskim, a ne nacionalnim ili regionalnim projektima. Učinci koje polučuju, način na koji šire informacije - sve to ima dodanu vrijednost koja nadilazi utjecaj koji bi ti projeki imali da su provedeni samo na nacionalnoj razini. Svi projekti doprinose europskim politikama i prioritetima na području zaštite okoliša. Iako ustroj Europske unije olakšava prenošenje ideja, ponekad se javljaju prepreke. Kod Eko-inovacija, prednost imaju upravo oni projekti koji unaprijed upućuju na prepreke i nude način kako ih savladati. 
Kako bi potencijalni kandidati mogli biti sufinancirani za provođenje svojih projekata iz područja Eko-inovacija, moraju se prijaviti na službeni poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se objavljuje svake godine od strane Europske agencije za konkurentnost i inovacije. 

Ove je godine objavljen poziv za dostavu prijedloga i dostupan je na: http://europski-fondovi.eu/content/cip-eko-inovacije


Slika: google images